FULLSERVICE I SKOGEN

Vi är din partner i skogen antingen det gäller markberedning, plantering, röjning, gallring eller slutavverkning samt skogsbränsle. Vi kan även hjälpa till med skogsbruksplaner samt certifiering av din skog.

Som markägare kan du själv välja om du vill ha full förvaltning eller om vi skall hjälpa till med vissa delar av din skogskötsel. Även en aktiv självverksam markägare med stort eget engagemang kan då och då ha behov av rådgivning i sin skog och då finns vi här för dig.

Närheten till dig som leverantör

Vi hjälper små som stora markägare. Närheten mellan oss och dig som leverantör bidrar till ett förtroendefullt givande och tagande som båda parter tjänar på i längden.

Om du väljer att sälja din skogsråvara till oss som avverkningsuppdrag, leveransrotköp, rotposter eller leveranstimmer skall vi göra vårt yttersta för att optimera ett högt sågutbyte i din skog. Det ligger i vårt gemensamma intresse för dig som skogsägare och för oss som sågverk.

Vårt sortiment normaltimmer av gran- och talltimmer från +12 cm som läggs i samma välta är mycket uppskattat.

Våra samarbetspartners i skogen

Fegens Sågverk AB förfogar över både slutavverknings- och gallringslag. Detta för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande till dig som är vår leverantör. Vi strävar efter duktiga entreprenörer med moderna maskiner samt förare som är ansvarsfulla och som kan sina saker. Det finns även tillgång till svenska manuellhuggare om så önskas.

Korta ledtider är honnörsordet för vårt lokala åkeri som servar oss med skogstransporter från din skog.

Vill du att vi skall utföra skogsvård åt dig såsom markberedning, plantering eller röjning har vi erfarna medarbetare som kan hjälpa dig med detta. Vi har även möjlighet att tillhanda hålla svenska provienser på plantor.

Skogsbruksplanläggning sker i egen regi med hjälp av pc-skog planläggnings program.

Sortiment

Vi köper:

 • Gran- och talltimer från +12 cm trädslagsblandat
 • Granmassaved
 • Barrmassaved
 • Björkmassved
 • Energived


Vi utför:

 • Slutavverkningsuppdrag
 • Gallringsuppdrag
 • Markberedning
 • Plantering
 • Röjning
 • Skogsbruksplanläggning
 • Förvaltning


Vi säljer:

 • Plantor

 • Fegens Sågverk AB

 • Såggatan 8

  333 31 Smålandsstenar

 • 0371-333 30
 • Skicka e-post Kopiera e-postadress


Kontakta oss

  Vi använder cookies. Läs mer »

 

Tack, jag förstår.